+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Partnerský program EVERY REGARD.

Partnerský program EVERY REGARD vznikl na základě naší spolupráce s několika soukromými osobami a firmami, s kterými jsem spolupracovali v minulosti. Postupně jsme všichni došli k názoru, že by bylo dobré tento program otevřít všem, kdo by měli o takovou spolupráci také zájem. Zcela záměrně je tedy vytvořen jako otevřený, nezávazný a dobrovolný.

Jediným a nejdůležitějším závazkem v rámci Programu je ten, kterým společnost EVERY REGARD s.r.o. deklaruje jsou ochotu Vám ve Vaší činnosti maximálně pomáhat. Podle posledních statistik je v České republice stále více než 60% firem a OSVČ, kteří dosud povinnosti zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a zákazníků v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR, neplní. Z naší činnosti vyplývá, že řada z nich ani neví do jakého nebezpečí se dostávají. Nejhorší situace je pak ve zpracování osobních údajů na webových stránkách subjektů – (cookies, informace o zpracování osobních údajů, formuláře pro zaslání dotazů a zpráv).

 

Proč se program jmenuje Partnerský?

 • Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje vyplatit Vám příslušnou provizi z kontraktu uzavřeného mezi ní a Vámi kontaktovaným Subjektem.
 • Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje být Vám aktivně a maximálně nápomocna při vaší činnosti.
 • Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje nikdy nekonat tak, aby narušila právo na Vaši provizi.
 • Máte právo žádat při své činnosti kdykoli naši odbornou pomoc nebo konzultaci.
 • Pokud se dostanete do situace, že nebudete schopni poskytnout případnému zákazníkovi relevantní odpověď na jeho otázky, požádejte jej, aby kontaktoval přímo nás. Zároveň nám ihned Partnerským formulářem zašlete informaci o tom, že jste s tímto subjektem jednali. Do pole „Vaše dosavadní jednání s klientem“ uveďte jak jste zákazníka získali a také to, že jste jej předali přímo nám.
 • Neexistuje žádné teritoriální omezení Vaší činnosti.
 • Naše poradenská linka +420 607 888 494 je Vám kdykoli k dispozici. Nebojte se volat s jakýmkoli dotazem.
 • Případně telefonické kontaktování právnických osob nepodléhá novele Zákona o elektronické komunikaci platné od 1.7.2022, protože ta se vztahuje pouze na kontaktování fyzických osob.
Teď už víte proč se jmenuje Partnerský.

Určeno pouze pro oficiální Partnery společnosti EVERY REGARD s.r.o. v rámci Partnerského programu.

Slouží k odeslání informace o získání potencionálního klienta a získání nároku na provizi.

Registrace do Partnerského programu.

 • Registrace do Partnerského programuje zcela nezávazná a zavazuje Vás pouze dodržovat Obchodní podmínky.
 • Z registrace do Partnerského programu pro Vás nevyplývají žádné jiné povinnosti než ty, které jsou dány Obchodními podmínkami.
 • Registrace se provádí velmi jednoduše elektronickým formulářem.
 • Pro stávající klienty EVERY REGARD s.r.o. je formulář značně zjednodušen.
 

Výše provizí, jejich uznání a informace Partnerovi.

Zprostředkovatelské provize:

 • 15% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na ww stránkách. Při výši zakázky do 9 999,- Kč.
 • 17% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 10 000,- Kč do 19 999,- Kč.
 • 20% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 20 000,- Kč výše.

Celková výše provize není omezena.

Společnost EVERY REGARD se zavazuje informovat Vás neprodleně o podpisu Příkazní smlouvy mezi EVERY REGARD a zákazníkem na realizaci Produktu nebo služby. Zároveň Vám sdělí výši očekávané provize pro Vás a přibližný termín realizace výplaty.

Provize bude vyplacena pouze z částek inkasovaných EVERY REGARD na základě Příkazní smlouvy mezi ní a zákazníkem. V případě prodlevy platby zákazníkem budete informování o způsobu řešení problému.

Vlastní cena řešení GDPR pro Partnera.

Partnerům v rámci programu Partner poskytujeme na řešení GDPR pro jejich firmu automaticky slevu 30%. Sleva se vztahuje i na řešení u dceřinných společností.

 

Dokumenty a obrázky pro Vás.

Dokumenty obdržíte emailem ihned po registraci a budou již personalizované na Vás.

Obrázky kromě LOGA jsou volně ke stažení, byly pořízeny z oficiální zdrojů a jejich použití nepodléhá žádným licenčním poplatkům.

Dále od nás obdržíte pro svou činnost.

 1. Kompletní text GDPR (pro informaci)
 2. Zkrácený text GDPR, který obsahuje pouze články, který by se týkaly Vaší činnosti.
 3. Text Zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (tzv. Implementační zákon), kterým se implementuje GDPR do českého právního řádu.
 4. Informační dokument o použití cookies v souladu s GDPR a Zákonem o elektronické komunikaci v úpravě platné od 1.1.2022.
 5. Textové verze všech dokumentů pro Vaše použití.

Všechny tyto dokumenty mají informační charakter a budeme rádi, když do nich nahlédnete.

Práce s dokumenty a bannerem.

 1. Banner si můžete umístit libovolně na své www stránky.
 2. Obrázky můžete použít libovolně.
 3. Dodané propagační materiály nelze upravovat.
 4. Z textových podkladů si však můžete vytvořit své.
 5. Pokud budete chtít použít na materiálech naše LOGO, napište nám. Použití našeho loga bez povolení je zakázáno a může vést ke zrušení Partnerství

Závěrem.

Pokud kdykoli dosáhne výše námi vyplacených provizí z kontraktů uzavřených na základě Vaší činnosti částky 50 tis.Kč, a budete ochotni v práci pokračovat nabídneme Vám formu Obchodního zastoupení, kdy Vám již nebudem vyplácet provize my, ale situace se obrátí. Budete podnikat samostatně a nám platit licenční poplatky ve výši 20% z uzavřeného kontraktu s Vašim klientem. Pokud si tuto formu spolupráce nebudete přát můžeme zůstat Partnery.

Stále Vám však budeme jako Partneři připraveni neustále pomáhat.

Za společnost EVERY REGARD s.r.o.

Miroslav Kalinský, GDPR konzultant a Pověřenec pro ochranu osobních údajů