+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Kompletní implementace GDPR pro OSVČ a firmy bez zaměstnanců.

Tato cenově velmi výhodná nabídka je určena speciálně pro OSVČ, řemeslníky, poradce apod. Prostě všechny, kdo zpracovávají osobní údaje svých zákazníků a chtějí mít jistotu, že je vše v pořádku a podle zákona.

——————–

Co pro Vás uděláme?

 • Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 • Připravíme Vám k podpisu a založení všechny dokumenty, které budete potřebovat pro prokázání souladu zpracování osobních údajů svých zákazníků s GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 • Smlouvy, směrnice, souhlasy se zpracováním osobních údajů, vnitřní předpis o ochraně obchodního tajemství.
 • Ke všem dokumentů dostanete popis co s ním máte udělat a k čemu slouží.
 • Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.
 • Záruku 12 měsíců na celé řešení.

——————–

Co budeme potřebovat od Vás.

 • Vyplnit jednoduchý dotazník definující Vaše pracoviště, způsob sběru a uchovávání dat v současnosti.
 • Kopie (stačí první strany) smluv s firmami, které pro Vás zabezpečují vedení účetnictví nebo jiných služeb, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji Vašich zákazníků, členů apod.
 • Celý proces přípravy k vypracování výše jmenovaných dokumentů Vám nezabere vice než 15 minut.
 • V následujícím formuláři si zažírejte o zaslání formuláře.

Zaslání formuláře GDPR

Přehled dokumentů pro Vás.

 • Analýza.xlsx
 • Záznamy_o_činnostech_zpracování.xlsx
 • Hlášení_o_bezpečnostním_incidentu.docx
 • Vnitřní_předpis_o_vyhlášení_obchodního_tajemství.docx
 • Směrnice_o_zpracování_osobních_údajů.docx
 • Informace_o_zpracování_osobních_údajů.docx
 • Pracovní_smlouva_VZOR.docx
 • Informace_o_zpracování_os_údajů_pro_zaměstnance.docx
 • Smlouva_o_účetních_službách_VZOR.docx
 • Smlouva_o_zpracování_osobních_údajů_účetní.docx
 • Balanční_test_kamery.docx
 • Kamerový_systém_oznámení.docx
 • Protokol_o_seznámení_s_kamerovým_systémem.docx
 • Souhlas_osobní_emaily.docx
 • Souhlas_obecný.docx
 • GDPR_základní_informace.pdf
 • Desatero_zpracování_pro_správce.pdf
 • Co_je_bezpečnostní_incident.pdf
 • Balanční_test_popis.pdf
 • Hlavní_zásady_zpracování_osobních_údajů.pdf

Co je implementace GDPR?

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.

N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.