Kompletní implementace GDPR

Co pro Vás uděláme?

 1. Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 2. Definici získávaných osobních údajů – záznamy o činnostech zpracování dat.
 3. Směrnice o zpracování osobních údajů.
 4. Zásady zpracování osobních údajů.
 5. Informační memorandum o zpracování osobních údajů.
 6. Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 7. Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 8. Návrhy zpracovatelských smluv.
 9. Návrhy prohlášení o mlčenlivosti nebo vyhlášení obchodního tajemství.
 10. Kompletní řešení problematiky mlčenlivosti zaměstnanců.
 11. Směrnice i užívání internetových služeb a emailu.
 12. Kontroly zaměstnanců na alkohol.
 13. Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.
 14. Návrhy řešení dokumentů souvisejících s použitím kamerových systémů a GPS.
 15. Balanční testy zpracování osobních údajů
 16. Záznamy o činnostech zpracování.
 17. Zpracování problematiky kamerových systémů.
 18. Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.

Co budeme potřebovat od Vás:

 1. Vyplnit jednoduchý dotazník definující Vaše pracoviště, způsob sběru a uchovávání dat v současnosti.
 2. Kopie (stačí první strany) smluv s firmami, které pro Vás zabezpečují vedení účetnictví nebo jiných služeb, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji Vašich zákazníků, členů apod.
 3. Celý proces přípravy k vypracování výše jmenovaných dokumentů Vám nezabere vice než 1 hodinu. 
 4. Garantujeme Vám, že celý proces se nijak nedotkne chodu Vaší firmy nebo organizace.

Poptávka implementace GDPR.

Kompletní implementace, platba jednorázová

Smlouva o poradenských službách, měsíční platby

Pro zpracování Vámi uvedených osobních údajů není nutný Váš souhlas, protože se jedná o zpracování podle článku (6), odstavec (1), písmeno (b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

Co je implementace GDPR?

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.

N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.