+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Pełne wdrożenie RODO

Żądanie wdrożenia RODO

Twoja zgoda nie jest wymagana do przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dotyczy osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do realizacji środków podjętych przed zawarciem umowy na żądanie tej osoby, której dane dotyczą;

Co zrobimy dla vas?

 1. Analiza stanu obecnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych firmy i użytkownika.
 2. Definicja gromadzonych danych osobowych – zapisy czynności przetwarzania danych.
 3. Dyrektywa o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Memorandum informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Definicja zagrożeń związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych.
 7. Projekt środka organizacyjnego w celu ochrony danych osobowych.
 8. Propozycje dotyczące przetwarzania umów.
 9. Propozycje deklaracji poufności lub oświadczenia o tajemnicy handlowej.
 10. Propozycja raportu o naruszeniu bezpieczeństwa, integralności danych.
 11. Propozycje rozwiązań dokumentacyjnych związanych z wykorzystaniem systemów kamer i GPS.
 12. Testy bilansowe przetwarzania danych osobowych
 13. Ewidencja czynności przetwarzania.
 14. Przetwarzanie zagadnienia systemów kamer.
 15. Modyfikacja stron internetowych zgodnie z wymogami RODO w aktualnej wersji.

Czego będziemy potrzebować:

 1. Wypełnij prosty kwestionariusz określający Twoje miejsce pracy, sposób gromadzenia i przechowywania danych w chwili obecnej.
 2. Kopie (tylko pierwsza strona) umów z firmami świadczącymi dla Państwa księgowość lub inne usługi związane z kontaktem z danymi osobowymi Państwa klientów, członków itp.
 3. Cały proces przygotowania do przygotowania ww. dokumentów nie zajmie więcej niż 1 godzinę.
 4. Gwarantujemy, że cały proces w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie firmy lub organizacji.
PracownicyCena w CZKUsługi
1 aż do 55 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe.
6 aż do 156 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe.
16 aż do 3010 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis do rozwiązania 12 miesięcy.
31 aż do 6016 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis 12 miesięcy. Infolinia 24/7.
61 aż do 10022 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis 12 miesięcy. Infolinia 24/7.
101 i więcejDohodouPełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis 12 miesięcy. Infolinia 24/7.

Co to jest wdrożenie RODO?

N

1. Podstawowe dane do przetwarzania zgodnie z RODO.

Wypełniasz prosty formularz wdrożeniowy w Excelu i przesyłasz go do nas. Wypełnienie nie zajmie więcej niż 20 minut Twojego czasu.

N

2. Zweryfikujemy i uzupełnimy Twoje dane.

W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu wyjaśnienia danych. (ta czynność można powtórzyć). Jeśli sytuacja tego wymaga, przyjedziemy do Ciebie.

N

3. Przetworzymy Analizę aktualnej sytuacji na podstawie podanych przez Ciebie danych.

Po przetworzeniu Analizy stanu obecnego prześlemy ją do konsultacji. Po Twojej akceptacji zajmiemy się resztą dokumentów.

N

4. Składanie dokumentów.

Gotową pracę wyślemy Ci mailem. Jeśli chcesz lub jeśli potrzebne jest rozwiązanie, przyjedziemy do Ciebie.