Bezplatná poradna, implementace GDPR a Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Implementaci GDPR věnujeme již od roku 2018. 

Za tuto dobu jsme vytvořili know – how, o kterém si troufáme tvrdit, že klade nejnižší ČASOVÉ i FINANČNÍ nároky na naše zákazníky a jeho výstupem je kompletní sada materiálů, které uvedou činnost Vaší firmy, ordinace nebo organizace do souladu s Nařízením GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

GDPR : Implementace  pro firmy a organizace

Naše práce však nekončí pouhým předáním dokumentů a implementací GDPR.

Nabízíme Vám i služby poradenského servisu nebo výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů, které Vás po celou dobu, kdy Vám je budeme poskytovat zbaví jakýchkoli problému se zpracováním osobních údajů a představuje pro Vás jistotu, že Vaše zpracování bude vždy v souladu s GDPR a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

DPO: Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bezplatná poradna pro fyzické osoby – nepodnikatele.

Na náš email poradna@everyregard.one se můžete obracet s jakýmikoli dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů, ochrany osobních údajů, kamerových systémů, sousedských vztahů, vztahů s úřady.

Pokud je Váš problém komplikovanějšího charakteru, zavolejte raději na náš telefon: +420 607 888 494.

PLAKOR s.r.o.

v měsíci říjnu roku 2022 se jedním z našich nejvýznamnějších klientů stala společnost PLAKOR s.r.o., která je jedním z největších zaměstnavatelů v našem kraji a je významným hráčem na trhu Automotive.

V rámci implementace řešení souladu zpracování osobních údajů s GDPR v této významné společnosti prošlo naše řešení auditem společnosti Volkswagen Group.

Tento fakt považujeme za nejvyšší ocenění naší práce od roku 2018 a zároveň jej považujeme za závazek do budoucna.

Jsme také rádi, že si nás společnost PLAKOR s.r.o. vybrala jako svého Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace: prosinec 2022

  • Vzhledem k tomu, že mezi jazyky, kterými umíme o komunikovat je i polština, stala se našim dalším klientem, který si nás vybral jako svého Pověřence pro ochranu osobních údajů i významná polská firma z oblasti energetiky FG ENERGY.

Aktualizace: leden 2023

  • Jsme velmi rádi, že v rodině našich významných zákazníků můžeme přivítat také českou firmu JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., která je dceřinnou společností  významné francouzské reklamní společnosti JCDecaux.

A dalších více než 200 zákazníků od roku 2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
d) spolupráce s dozorovým úřadem a působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Kompletní implementace GDPR

  1. Určeno pro firmy, zájmové organizace, veřejnou správu OSVČ, lékaře, zdravotnické zařízení.
  2. Zpracování kompletního Souladu zpracování osobních dat včetně přípravy všech potřebných dokumentů, vzorů smluv a dohod, vyhlášení obchodního tajemství, návrhu Organizačního opatření k zabezpečení souladu s GDPR.
  3. Kompletní monitoring změn v zákonech a jejich automatická implementace do Vašeho řešení zpracování osobních údajů.
  4. Příprava nových dokumentů vyplývajících s požadavků ÚOOÚ.

DPO: Coweo Technologies s.r.o. , EUROSOFTWARE s.r.o. , G.E.Š. s.r.o. , JAVEJO s.r.o. , Marplive – sociální síť, Podproza s.r.o.,, proHR-leaders s.r.o., SE-MO Data s.r.o., Obec Láz, Víno-klub s.r.o., Dobler Metallbau s.r.o., FG ENERGY s.r.o., PLAKOR s.r.o., VINETRON – B s.r.o., , JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. …

Co je implementace GDPR?

N

1. Základní údaje pro zpracování souladu s GDPR.

Vyplníte jednoduchý implementační formulář v Excelu nebo Wordu, podle Vašeho výběru a odešlete k nám. Vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut Vašeho času.

N

2. Vaše údaje ověříme a doplníme.

Nejpozději do 24 hodin Vás budeme telefonicky kontaktovat k upřesnění údajů. ( tato akce se může opakovat). Pokud to bude situace vyžadovat, přijedeme k Vám.
N

3. Zpracujeme Analýzu současného stavu na základě Vámi poskytnutých údajů.

Po zpracování Analýzy současného stavu Vám ji zašleme ke konzultaci. Po Vašem odsouhlasení zpracujeme zbytek dokumentů.
N

4. Předání dokumentů.

Hotovou práci Vám zašleme emailem a dokumenty, které musíme podepsat poštou. V případě, že si to budete přát nebo to bude řešení vyžadovat, přijedeme k Vám.